wireless yellow

Van idee
naar concrete toepassing

Samen met ondernemers, organisaties en kennisinstellingen
zetten wij ideeën om naar concrete toepassingen
met de nieuwste communicatietechnologie.

Wat doet ICCS?

Bij het ICCS bieden wij expertise en ondersteuning op het gebied van connectiviteit, AI en sensortechnologie. In ons fieldlab hebben we een testomgeving waar samenwerking, experimenten en kennisdeling centraal staan. Door samen te werken met verschillende partners, waaronder kennisinstellingen, onderzoeksinstituten en industriële partners, zoeken wij de grenzen op van de mogelijkheden van de nieuwste communicatietechnologie. ICCS zet zich in voor het vormgeven van een slimmer en meer verbonden Nederland.

Heb jij een vraag of project en kan je hulp gebruiken op het gebied van connectiviteit? Neem dan contact op met

ICCS heeft uitgebreide expertise op het gebied van de nieuwste communicatietechnologie en digitale toepassingen. Denk aan toepassingen op het gebied van sensoren, robotisering, cybersecurity, autonome systemen, kunstmatige intelligentie, maar ook nieuwe businessmodellen en wet- en regelgeving. ICCS faciliteert onderzoek gericht op experimenteren met mogelijk nieuwe toepassingen. Daarnaast is het mogelijk om mbo, hbo of wo studenten in te zetten bij vraagstukken die betrekking hebben op het toepassen van  communicatietechnologie bij innovaties in processen of producten.

Bij ICCS kun je gebruik maken van het ICCS Connectivity Lab in Groningen op Zernike Campus, waarin getest kan worden met de nieuwste communicatietechnologie. Naast experts kan ICCS ook studenten (zowel MBO, HBO als WO) laten meedenken en meewerken.

Het proces van het vertalen van een idee naar een toepassing vereist het valideren van een innovatie. Bij ICCS ondersteunen we de initiële fasen van dit proces door het bieden van de mogelijkheid om technologie te demonstreren in een testomgeving. Ook bieden wij begeleiding en advies gedurende innovatietrajecten en kunnen indien nodig onze partners betrekken voor advies en ondersteuning.

Het ICCS houdt zich bezig met het delen van kennis daar waar deze nodig is. We streven naar een groter bewustzijn over zowel het belang van connectiviteitsvraagstukken als de mogelijkheden die moderne technologie biedt. Dit doen wij onder andere door middel van masterclasses, publicaties en studentenopdrachten. Meer weten? Kijk voor de laatste evenementen en publicaties op onze nieuwspagina.