wireless yellow

Van proeftuin 5Groningen naar ICCS

ICCS (Innovation Center Connected Solutions) is dé opvolger van 5Groningen. Het ICCS stimuleert en ondersteunt innovatieve toepassingen met de nieuwste communicatietechnologie. Bedrijven en ondernemingen in de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe hebben de mogelijkheid om samen met het ICCS hun bedrijfsvoering te verbeteren en hun producten te innoveren met behulp van toepassing van de nieuwste technologie.

Hierbij kan worden gedacht aan 5G, maar ook aan andere huidige en nieuwe generaties en standaarden op het gebied van connectiviteit met draadloze technologie. Er wordt verder gebouwd op de expertise en ervaring die is opgedaan in 5Groningen. Bij  ICCS gaat het niet om de technologie zelf maar om nieuwe praktische toepassingen met de technologie.

Onze missie en visie

Missie van ICCS: Het ICCS ontwikkelt samen met haar partners vanuit een rurale regio oplossingen voor mobiliteit, energietransitie, landbouw en zorg met de inzet van de nieuwste communicatietechnologie om daarmee op duurzame wijze de leefbaarheid en brede welvaart in Nederland te stimuleren.

Visie van ICCS: Wij zien een gedreven ecosysteem ontstaan waarin kennisinstituten, overheden en bedrijven gezamenlijk bijdragen aan innovaties in communicatietechnologie. ICCS fungeert als katalysator, met uitgebreide expertise en praktische testmogelijkheden, waardoor de regio een voortrekkersrol speelt in de toepassing van draadloze technologieën en digitale innovaties.

Organisatie

Programmateam


 • Josca van Dam

  Programmamanager


 • Marc Cremers

  Projectleider


 • Floor Gonlag

  Communicatiemanager


 • Roland Klarenbeek

  Adviseur


 • Kim Stobbe

  Projectondersteuner

Stuurgroep

 

 • Hugo Velthuijsen (Hanzehogeschool) – Directeur Marian van Os Centre of Expertise Ondernemen
 • Gerlof Lodewijk (Rijksuniversiteit Groningen) – Executive Director Jantina Tammes School
 • Annemieke Kips (TNO) – Senior Research Manager Network Department
 • Ties Dammers (Rijksinspectie Digitale Infrastructuur) – Manager Openbare Netwerken, Directie Infrastructuur
 • Akke Groenewoud (Economic Board Groningen) – Directeur-Bestuurder

 

Partners

Mede mogelijk gemaakt door