wireless yellow

Privacystatement

Wat valt onder deze verklaring?

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe omgegaan wordt met persoonsgegevens die verzameld worden door Innovation Center Connected Solutions (ICCS). Binnen deze Verklaring moet duidelijk worden welke persoonsgegevens verzameld worden en hoe dit gebeurt. De beveiligingsmaatregelingen die getroffen worden en daarnaast ook wat de rechten van de betrokkenen zijn op grond van de wet. Deze privacyverklaring dekt alleen de activiteiten die door ICCS worden verricht. ICCS is onderdeel van het kenniscentrum Centre of Expertise Ondernemen (de Hanzehogeschool Groningen) en dat betekent dat de algemene privacyverklaring van de Hanzehogeschool Groningen ook van toepassing is. Privacyverklaring Hanzehogeschool Groningen

Privacy beginselen

Binnen ICCS worden niet meer gegevens verwerkt dan nodig is. ICCS doet aan dataminimalisatie en verwerkt alleen de gegevens die daadwerkelijk noodzakelijk zijn voor haar doeleinden.

Wat zijn persoonsgegevens en welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Persoonsgegevens worden door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gezien als alle gegevens, direct of indirect, waarmee een persoon geïdentificeerd kan worden. Binnen ICCS worden geen persoonsgegevens verwerkt. Deze staan hieronder uitgewerkt.

Persoonsgegevens die verwerkt worden:

  • Mailadres

Deze gegevens worden verzameld bij het invullen van formulieren, het aanmelden voor de nieuwsbrief en/of via enquêtes.

Verwerkingsdoeleinden

Het ICCS stimuleert en ondersteunt innovatieve toepassingen met de nieuwste communicatietechnologie. Bedrijven en ondernemingen in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe hebben de mogelijkheid om samen met het ICCS hun bedrijfsvoering te verbeteren en hun producten te innoveren met behulp van toepassing van de nieuwste technologie. De grondslagen voor de verwerking van deze gegevens zijn op grond artikel 6 AVG A TOESTEMMING. U kunt uw toestemming altijd intrekken. Dit kunt u doen door een mailtje te sturen naar

Rechten betrokkenen

Op grond van de AVG heeft u rechten die betrekking hebben op uw gegevens. Deze rechten zijn, en zullen wij altijd handhaven:

  • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Het recht om geïnformeerd te worden over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens.
  • Het recht om toegang tot de persoonsgegevens die wij bewaren.
  • Het recht op beroeping tot verwijdering al uw persoonsgegevens waarover wij beschikken.
  • Het recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om uw persoonsgegevens die verwerkt worden te laten wijzigen/corrigeren.

Mocht u nog vragen hebben over uw rechten na het lezen van deze privacyverklaring over de wijze van verzamelen en gebruik van uw persoonsgegevens. Kunt u deze vraag sturen naar het onderstaande mailadres. ()

Beveiligingsmaatregelen

De Hanzehogeschool heeft een Privacy en Security beleid 2021-2025 vastgesteld en uitgedragen in haar organisatie. Zo zijn een groot aantal technische maatregelen genomen om onze systemen en data te beveiligen.

De persoonsgegevens worden binnen Nederland opgeslagen en verlaten het land niet

Procedure melding datalekken

Als je van mening bent of vermoedt dat persoonsgegevens voor onbevoegden toegankelijk zijn, vragen wij jou dit direct te melden bij of 050 595 4566.

Bewaartermijnen

De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Dit betekent dat na het afmelden voor de nieuwsbrief of voor het ontvangen van informatie van ICCS, je gegevens volledig worden verwijderd. Dit zal plaatsvinden uiterlijk 1 maand na afmelding.

Vragen en Klachten

Heb je vragen, klachten of opmerkingen: ICCS stelt jouw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Als je van mening bent dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd of een klacht hebt over het gebruik van je persoonsgegevens door de Hanzehogeschool, dan kun je dit rechtstreeks laten weten aan de Functionaris Gegevensbescherming (FG) via het mailadres:

Kom je er met ons niet uit, dan kan je ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Versie 1.0 14-12-2023