wireless yellow

Freerk Reitsma haalt connectiviteitsvraagstukken op binnen de zorgsector

ICCS kan een bijdrage leveren aan connectiviteitsvraagstukken en daardoor helpen met innovaties in de zorg.’’ 

Nadat Freerk (27) vorig jaar was afgestudeerd, is hij aan een traineeship begonnen bij KONNECT. In het kader van dit traineeship vervult hij momenteel de rol van projectleider bij ICCS. Hier is hij betrokken bij het verzamelen van vragen en behoeften binnen de zorgsector met betrekking tot connectiviteit. Ik sprak met Freerk over zijn visie op de zorgsector en innovatie. 

“Er wordt steeds meer data verzameld, waardoor het mogelijk wordt de zorg beter in te richten, bijvoorbeeld met behulp van AI- of Internet of Things-toepassingen. Ik geloof dat innovaties kunnen bijdragen aan de huidige vraagstukken binnen de zorg, zoals de overbelasting van zorgprofessionals of het verduurzamen van de zorg. Door innovaties kunnen zorgprofessionals beter worden ondersteund en krijgen ze hopelijk meer ruimte om hun werk te doen. 

Connectiviteit in de zorg is een relevant vraagstuk. Dit zie je bijvoorbeeld terug in de wens om een groter deel van de zorg mogelijk te maken bij de patiënt thuis. Momenteel zijn er initiatieven om prehabilitatie bij mensen thuis aan te bieden, wordt steeds slimmere apparatuur ontwikkelt die de waarden van een patiënt thuis kan monitoren of maakt technologie het eenvoudiger om thuis te kunnen testen voor een bepaalde diagnose. Vaak speelt connectiviteit een belangrijke rol bij het tot stand brengen van dergelijke innovaties. 

Tijdens het verkennen van het zorgdomein de afgelopen maanden, merkte ik al snel hoe breed de zorg is. Het is een veelzijdige sector met diverse instanties die verschillende wensen en behoeften hebben. Ik zie de relevantie van de connectiviteitsvraagstukken en geloof dat ICCS een waardevolle bijdrage kan leveren aan deze sector door ondersteuning te bieden. Met als doel te streven naar een toekomstbestendige zorg.” 

Heb jij een vraag of project binnen de zorg en kan je hulp gebruiken op het gebied van connectiviteit? Neem dan contact op met