wireless yellow

ICCS Roadshow voor de landbouwsector

Innovaties met draadloze communicatie binnen de agrarische sector

Op donderdag 11 mei j.l. werd door meerdere (landbouw)organisaties de ICCS Roadshow bezocht. Deze werd georganiseerd door het DSH/ICCS. Op dit evenement werd er gesproken en gediscussieerd over de huidige situatie waar de landbouw zich in bevindt en welke draadloze toepassingen mogelijk zijn om vraagstukken en ambities in  de landbouw aan te pakken.

Een expert op gebied van melkveehouderij sprak zich uit en was positief verrast over deze bijeenkomst. Hij zei er het volgende over: “Ik ben blij dat ik aangeschoven ben bij een gezelschap welke landbouw en melkveehouderij juist wil hélpen en wil meedenken over de toekomst van de boeren in plaats van wat er allemaal wegbezuinigd zou moeten worden”.

Deze uitspraak geeft heel duidelijk aan dat het ICCS, samen met al haar partners, op zoek wil gaan naar mogelijkheden en oplossingen om de landbouw te optimaliseren en te verduurzamen met alle ontwikkelingen en innovaties die daarbij komen kijken.

Een onderdeel van de Roadshow was een mini-masterclass ‘Wat kunnen we doen om de stikstofproblematiek op te lossen?’ door Evert van den Akker van TNO.

Tijdens de Roadshow bijeenkomst werden er diverse vraagstukken en ideeën aangedragen door verschillende partijen welke zouden kunnen bijdragen aan een efficiëntere en betere landbouw of melkveehouderij. Een aantal van deze mogelijke oplossingen zijn het gebruik maken van eigen drones voor precisielandbouw, het tracken van dieren om zo diefstal te voorkomen of om te controleren of de weidekoe lang genoeg in de wei staat, een wolven waarschuwingssysteem te maken. Zo waren er nog tientallen andere ideeën. Dit allemaal om de producten of diensten van de boerenbedrijven te innoveren met behulp van de toepassing van draadloze technologie.