wireless yellow

MKB haalbaarheidsvoucher- SNN

Ben jij een mkb’er? En wil jij de haalbaarheid van jouw innovatieve idee toetsen? Dit kan bij een noordelijke proeftuin. Vraag deze subsidie aan voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek bij een noordelijke proeftuin.

Heb je als Noord-Nederlandse ondernemer een innovatief idee voor de toekomst van jouw bedrijf én voor een nóg mooier en sterker Noord-Nederland? Dan kan het verstandig zijn om de haalbaarheid van je idee eerst te toetsen. Dat kan met de subsidie mkb haalbaarheidsvoucher.

Met een haalbaarheidsonderzoek breng je in kaart of jouw innovatieve idee economisch en/of technisch haalbaar is. Het bepalen van de juiste onderzoeksvragen en -aanpak is nog niet zo eenvoudig. De eerstelijnsorganisaties IkBenDrentsOndernemer (Drenthe)GroBusiness (Groningen) en Ynbusiness (Fryslan) kunnen je daarbij helpen. Met behulp van een noordelijke proeftuin voer je het onderzoek uit en krijg je antwoorden (en kennis) waarmee je een beslissing kunt nemen om wel (of niet) verder te gaan met de ontwikkeling van jouw idee.

Proeftuinen hebben waardevolle kennis, kunde en faciliteiten beschikbaar om noordelijke ondernemers verder te helpen met innoveren. Deze haalbaarheidsvoucher ondersteunt innovatieve ondernemers en de samenwerking met een proeftuin. Met deze subsidie kun je 40% van de kosten voor je haalbaarheidsonderzoek (bijvoorbeeld uren, het inhuren van een proeftuin en materiaal) vergoed krijgen.

En ga je verder met de ontwikkeling van jouw idee? Samen met de proeftuin, helpen IkBenDrentsOndernemer, GroBusiness of Ynbusiness je graag verder bij de volgende ontwikkelfase. Zo helpen we elkaar en maken we Noord-Nederland nóg mooier en sterker!

Voor wie is deze subsidie?

Ondernemers in midden- en kleinbedrijf gevestigd en actief in Drenthe, Friesland of Groningen.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • Loonkosten van werknemers en eigen uren

 • Het inschakelen van een (onafhankelijke) proeftuinfaciliteit

 • Materiaalkosten die uitsluitend nodig zijn voor het haalbaarheidsproject

 • Huurkosten van apparatuur en uitrusting

 • Het inschakelen van een onafhankelijke adviesorganisatie

Wat zijn de voorwaarden?

 • Het project richt zich op de haalbaarheid van een nieuw product, dienst of proces

 • Minimaal 40% van de totale projectkosten zijn voor een proeftuin

 • Er zijn nog geen verplichtingen (bijvoorbeeld afsluiten van contracten) aangegaan en de werkzaamheden zijn nog niet gestart vóór het indienen van de subsidieaanvraag

 • Het project wordt binnen 12 maanden na de beschikking afgerond

  Wat is een proeftuin?

  Een proeftuin is een innovatieve omgeving die stimuleert om kennis en deskundigheid uit te wisselen. Proeftuinen kunnen van grote toegevoegde waarde zijn bij het beantwoorden van haalbaarheidsvragen. Ze beschikken niet alleen over veel kennis, maar kunnen je ook de juiste faciliteiten bieden voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek. Ze kunnen de toegevoegde waarde van je product vaststellen en je ondersteunen in het opzetten van een stevig businesscase of verdienmodel. Dit in het verlengde van je haalbaarheidsonderzoek.

  Hulp nodig? Vraag een eerstelijnsorganisatie!

  Het brede netwerk van de eerstelijnsorganisaties helpt je om een connectie met de juiste proeftuin tot stand te brengen. Dit zijn de volgende door de provincies aangewezen organisaties: IkBenDrentsOndernemer (Drenthe)GroBusiness (Groningen) en Ynbusiness (Fryslan).

  Een eerstelijnsorganisatie kan je helpen bij het concreet maken van je haalbaarheidsproject. Daarnaast hebben zij kennis van de proeftuinen die er hier in het noorden zijn. Je kunt door de eerstelijnsorganisatie in te schakelen, gebruiken maken van het netwerk dat zij hebben opgebouwd.

  De eerstelijnsorganisatie kan op basis van jouw ideeën:

  • Een voorstel doen over welke proeftuin je zou kunnen helpen bij je haalbaarheidsproject;
  • Helpen met het formuleren van je haalbaarheidsvragen.

   Overzicht van de proeftuinen

   Benieuwd naar welke proeftuinen er zijn? Kijk hier voor een overzicht van de proeftuinen in Noord-Nederland.

   Overzicht proeftuinen in Noord-Nederland