wireless yellow

NOORDIE, de chatbot voor het Noorderpoort ontwikkeld door ICT studenten!

De afgelopen 2 maanden zijn 5 ICT-studenten van het Noorderpoort aan de slag gegaan om een eigen chatbot voor de Noorderpoort te realiseren. Marc Cremers van het ICCS heeft samen met de studenten uitgezocht of dit te realiseren was. Uit kosten overweging is niet gekozen voor ChatGPT maar voor een connectie met Gemini. Met de chatbot kunnen (toekomstige) Noorderpoort studenten eenvoudig een studiekeuze maken met behulp van een “Large Language Model” zoals ChatGPT en Genesis. Het resultaat mag er zijn, een eerste werkend prototype is opgeleverd en de studenten zijn geslaagd voor hun eindpresentatie!