wireless yellow

‘’Powerchainger wil energie toegankelijk maken voor iedereen en met AI-technologie bijdragen aan een toekomstbestendig energiesysteem’’

Wat doet Powerchainger? 

Powerchainger, opgericht in 2019 als een climate tech startup, wil energie toegankelijk maken voor iedereen en met geavanceerde AI-technologie bijdragen aan een duurzaam energiesysteem. Het bedrijf is destijds opgericht om het delen van opgewekte energie met mensen in de buurt of die zich in energiearmoede bevinden mogelijk te maken, maar zet zich inmiddels volledig in om het energiesysteem toekomstbestendig te maken. Ik heb Yang Soo Kloosterhof, CEO van Powerchainger, gesproken over de uitdagingen van het bedrijf en het toekomstbeeld.  

 Uitdagingen van Powerchainger 

Powerchainger bijt zich vast in een ingewikkelde opgave vanwege de complexe en tevens conventionele energiemarkt en dito wet- en regelgeving. Medio 2021 stond het bedrijf voor een belangrijke keuze: de stekker eruit of een compleet nieuwe richting inslaan met behoud van dezelfde missie en visie. In een weekend is gewerkt aan een nieuw concept dat zich richt op load disaggregation 

Dit is een manier om uit het cumulatieve verbruik unieke apparaten te detecteren, zowel real-time als niet-real-time. Doe je dit goed, dan is een optimale sturing van energie mogelijk, wat bijdraagtaan het optimaliseren van energiegebruik, verminderen van netcongestie en het balanceren van energievraag en -aanbod., Dat is essentieel voor een duurzaam energiesysteem. Het product dat Powerchainger biedt (AI-software), draagt bij aan een toekomstbestendige energievoorziening en stimuleert huishoudens om energie optimaal te gebruiken. 

 Doel van Powerchainger 

Powerchainger wil een maatschappelijk verschil maken door technologie in te zetten voor een eerlijk en duurzaam energiesysteem. Immers, ons energiesysteem is bij lange na toekomstbestendig en ook onvoldoende rechtvaardig. Bij Powerchainger geloven ze erin dat een bedrijf  altijd een effectief vehikel is om een bijdrage leveren aan de samenleving , en oplossingen te bieden voor een maatschappelijk probleem. 

Rol van Innovation Center Connected Solutions (ICCS) 

ICCS heeft Powerchainger ondersteund door een testfaciliteit aan te bieden voor het testen van het algoritme die Powerchainger heeft ontwikkeld. Hierdoor kon het team het eerste prototype lanceren. ICCS biedt expertise en ondersteuning op het gebied van connectiviteit, kunstmatige intelligentie en sensortechnologie, en creëert een omgeving waar samenwerking, experimenten en kennisdeling centraal staan. 

Heb je vragen of hulp nodig op het gebied van connectiviteit? Neem dan contact op met . 

Toekomst van Powerchainger 

Powerchainger is overtuigd van een toekomst met een rechtvaardig en duurzaam energiesysteem. Momenteel wordt gewerkt aan de optimalisatie van het eerste prototype, in samenwerking met partners zoals Vattenfall en de Rijksuniversiteit Groningen. Verwacht wordt dat in voor de zomer  een verbeterde versie beschikbaar zal zijn. Het bedrijf richt zich op energiebedrijven als klanten, waarbij de algoritmen van Powerchainger worden ingezet om state-of-the-art energiemanagementsystemen te ontwikkelen.