wireless yellow

Slim veiligheidsvest met 5G technologie in ontwikkeling

De Hanzehogeschool Groningen, TNO en de Politie eenheid Noord-Nederland gaan samen het slimme veiligheidsvest verder ontwikkelen. Deze innovatie werd tijdens de 5G Student Battle beloond met de eerste prijs. Samenwerking Noord levert een bijdrage van € 5.000 om van een slim veiligheidsvest van de Politie de technische en commerciële haalbaarheid te onderzoeken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van real-time beslissingen met 5G, artificial intelligence en edge computing.

“Ogen” op de rug

Het slimme veiligheidsvest heeft als doel om de veiligheid van een agent op straat te verhogen door de agent een paar extra “ogen” op de rug te geven. Het vest wordt voorzien van een camera, een 5G modem en een tril-actuator. Zodra door de AI via de camera op de rug een potentiële dreiging wordt geregistreerd, bijvoorbeeld met een wapen, gaat het vest aan de achterzijde trillen, waardoor de agent wordt gealarmeerd. Binnen het onderzoek wordt gekeken naar zowel de technische als de commerciële haalbaarheid. Ook wordt er een prototype getest, waarbij het slimme veiligheidsvest binnen 1 seconde na het constateren van een dreiging, een waarschuwing geeft aan de agent.

5G, AI en edge computing

Voor de toepassing van het slimme veiligheidsvest wordt gebruik gemaakt van de nieuwste generatie mobiele 5G communicatietechnologie. 5G heeft als mogelijkheid om veel beelden met hoge kwaliteit te versturen (grote bandbreedte) met een lage vertraging (‘latency’). In verschillende situaties wordt onderzocht of de latency laag genoeg is zodat het trilsignaal binnen een seconde naar het vest gestuurd kan worden, en of het financieel ook haalbaar is. De technische tests worden uitgevoerd in het fieldlab van 5Groningen, de proeftuin voor 5G. De kennis die wordt opgedaan in deze pilot wordt ook gebruikt voor andere toepassingen die voor het mkb in Noord-Nederland relevant zijn. Denk aan slimme drones of autonoom rijdende auto’s.

Het project wordt in nauwe samenwerking met de proeftuin 5Groningen en de Digital Society Hub uitgevoerd.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door Samenwerking Noord, 5Groningen, TNO, Politie eenheid Noord-Nederland en de Hanzehogeschool Groningen.