Categoriearchief: Projecten

RadioActivity

Drone detector radioactief materiaal | Kleine lichte sensoren onder een drone  voor het signaleren en opsporen van door mensen gemaakte radioactieve bronnen, vanuit security oogpunt een belangrijke activiteit. De ruwe data worden via 5G naar een CPU gestuurd voor de benodigde rekenkracht. Medusa Radiometrics levert sensoren voor het meten van (natuurlijke) radioactiviteit, een meting die bijvoorbeeld wordt gebruikt in de landbouw en

Lees meer

BVLOS Drone delivery

Drone delivery offshore windparken | Het vervoer van goederen naar offshore windparken met behulp  van gespecialiseerde lange afstand vracht drones. In de Eemshaven is vanuit het Offshore Wind Innovation Centre (OWIC) project een start gemaakt met een innovatietraject rondom inspectie &vervoer via onbemande voertuigen (drones, robots). Onbemande activiteiten vereisen hoogwaardige inzet van netwerkverbindingen. Vanuit het OWIC worden er

Lees meer

Edge 5Groningen smart meter 5G

Smart meter dataprotocol |  Realtime verzamelen van slimme meter data bij individuele huishoudens die op buurtniveau worden geaggregeerd en geanalyseerd.  Achterliggende doel is het sturen op duurzaam gedrag. In oktober 2021 is het project EDGE-5G van start gegaan. In dit project wordt er onderzocht en gevalideerd of 5G als telecommunicatienorm ertoe bijdraagt om de grote hoeveelheden slimme

Lees meer

Indoor navigation drone warehouse

Drone cycle counting |  Voorraad beheer in grote opslagloodsen met autonome drones. Data voor locatie en voorraadinformatie wordt realtime verzonden naar de centrale computer. De vraag naar mobile agents in industriële omgevingen om verschillende taken uit te voeren groeit de laate jaren enorm. Veranderende omgevingen, beveiligingsoverwegingen en robuustheid tegen falen zijn slechts enkele van de lastige uitdagingen waarmee

Lees meer

Smart potato

Met behulp van een nagemaakte aardappel, voorzien van sensoren voor vocht, temperatuur en CO2, willen agrarische ondernemers realtime de data over de bodemgesteldheid verzamelen en analyseren.  Vier studenten van de opleiding HBO-ICT van de Hanzehogeschool Groningen hebben zich in opdracht van 5Groningen, de voorloper van ICCS, bezig gehouden met de ontwikkeling van de Smart Potato. De

Lees meer

Valdetectie ouderen

Valdetectie ouderen |  Actieve sensoren in de binnenzolen van schoenen om realtime afwijkende patronen te detecteren en te signaleren.  Met name voor valdetectie van oudere personen. Nederland ondervindt momenteel de gevolgen van een vergrijzende bevolking. De helft van de Nederlandse bevolking is ouder dan 50 jaar en ongeveer 19% is ouder dan 65 jaar. Er is

Lees meer

Smart Farming met 5G

In samenwerking met boeren in de regio, werkt 5Groningen aan het testen en implementeren van Smart Farming-toepassingen met behulp van 5G-technologie. Dit omvat bijvoorbeeld het gebruik van drones en sensoren om realtime data te verzamelen over gewasgroei, bodemkwaliteit en klimaatverandering op afgelegen akkers. Door de snelle 5G-verbinding kunnen deze gegevens snel en betrouwbaar worden geanalyseerd

Lees meer