wireless yellow

Future Network Services: De ontwikkeling van 6G

Het consortium Future Network Services heeft 61 miljoen ontvangen voor de eerste fase van de ontwikkeling van de volgende generatie mobiele communicatienetwerken: 6G. In juni werd het voorstel voorwaardelijk gehonoreerd met 203 miljoen uit het Nationaal Groeifonds. Het consortium, bestaande uit tientallen telecombedrijven, technische universiteiten en kennisinstellingen, kan nu van start met als doel een … Read more

5G-HEART- 5G may empower health, transport and aquaculture

5G-HEART 5G-HEART (Home – 5G Heart) was one of the 5G PPP ICT-19 projects, co-initiated by TNO and involving 22 partners from 8 EU countries. 5G-HEART addressed how 5G may empower health, transport and aquaculture use cases by designing, developing and demonstrating necessary technical solutions at both network and application levels. The trials on “5G empower … Read more

RadioActivity

Drone detector radioactief materiaal Kleine lichte sensoren onder een drone  voor het signaleren en opsporen van door mensen gemaakte radioactieve bronnen, vanuit security oogpunt een belangrijke activiteit. De ruwe data worden via 5G naar een CPU gestuurd voor de benodigde rekenkracht. Medusa Radiometrics levert sensoren voor het meten van (natuurlijke) radioactiviteit, een meting die bijvoorbeeld wordt gebruikt in de landbouw en … Read more

BVLOS Drone delivery

Drone delivery offshore windparken Het vervoer van goederen naar offshore windparken met behulp  van gespecialiseerde lange afstand vracht drones. In de Eemshaven is vanuit het Offshore Wind Innovation Centre (OWIC) project een start gemaakt met een innovatietraject rondom inspectie &vervoer via onbemande voertuigen (drones, robots). Onbemande activiteiten vereisen hoogwaardige inzet van netwerkverbindingen. Vanuit het OWIC worden er … Read more

Edge 5Groningen smart meter 5G

Smart meter dataprotocol Realtime verzamelen van slimme meter data bij individuele huishoudens die op buurtniveau worden geaggregeerd en geanalyseerd. Achterliggende doel is het sturen op duurzaam gedrag. In oktober 2021 is het project EDGE-5G van start gegaan. In dit project wordt er onderzocht en gevalideerd of 5G als telecommunicatienorm ertoe bijdraagt om de grote hoeveelheden slimme meter … Read more

Indoor navigation drone warehouse

Drone cycle counting Voorraad beheer in grote opslagloodsen met autonome drones. Data voor locatie en voorraadinformatie wordt realtime verzonden naar de centrale computer. De vraag naar mobile agents in industriële omgevingen om verschillende taken uit te voeren groeit de laate jaren enorm. Veranderende omgevingen, beveiligingsoverwegingen en robuustheid tegen falen zijn slechts enkele van de lastige uitdagingen waarmee autonome … Read more

Traffic sense street analytics liDAR

Realtime analyse verkeersstromen een mobiele opstelling met Lidar-camera die verkeersstromen meet en analyseert binnen de kaders van de AVG-regelgeving. Met het project StreetAnalytics haalt Mindhash, door middel van LiDAR sensoren, zoveel mogelijk data op over het gedrag van weggebruikers. Dit doen ze door middel van rijdende auto’s en een vaste opstelling op de Zernike Campus … Read more

Smart potato

Met behulp van een nagemaakte aardappel, voorzien van sensoren voor vocht, temperatuur en CO2, willen agrarische ondernemers realtime de data over de bodemgesteldheid verzamelen en analyseren. Vier studenten van de opleiding HBO-ICT van de Hanzehogeschool Groningen hebben zich in opdracht van 5Groningen, de voorloper van ICCS, bezig gehouden met de ontwikkeling van de Smart Potato. … Read more

Valdetectie ouderen

Valdetectie ouderen Actieve sensoren in de binnenzolen van schoenen om realtime afwijkende patronen te detecteren en te signaleren. Met name voor valdetectie van oudere personen. Nederland ondervindt momenteel de gevolgen van een vergrijzende bevolking. De helft van de Nederlandse bevolking is ouder dan 50 jaar en ongeveer 19% is ouder dan 65 jaar. Er is een … Read more