wireless yellow

Waterkwaliteit meten met sensoren en 5G technologie

We zwemmen erin, we varen erop en we drinken het. Oppervlaktewater is belangrijk voor ons en de natuur. De kwaliteit van het water wordt continu gemonitord, zodat er kan worden ingegrepen als dat nodig is. Biomark Biotechnology, gespecialiseerd in watertechnologie en biotechnologie, heeft sensoren ontwikkeld om de waterkwaliteit te meten. De huidige sensoren zijn vrij groot en verbruiken veel energie. Mark de Wit, eigenaar van Biomark Biotechnology, verwacht dat ze met behulp van 5G technologie betere, kleinere en energiezuinige watersensoren kunnen maken. Samen met Wout van Wezel, eigenaar van Van Wezel Informatiesystemen, is hij een 5G-pilot gestart om te onderzoeken wat er technisch mogelijk is op en in het water. Hiervoor zijn drie waterbassins geplaatst bij het 5G-Lab.

Kleiner, goedkoper en betrouwbaar

De huidige sensoren die gebruikt worden voor het meten van waterkwaliteit zijn groot, omdat het verzenden van data veel energie kost en om grote batterijen vraagt. Er worden vaak grote boeien gebruikt om de sensoren te laten drijven. “Wij verwachten dat we met 5G veel kleinere sensoren kunnen maken”, aldus Mark de Wit. “Ze zullen minder energie verbruiken, waardoor het ook goedkoper wordt. 5G belooft bovendien dat het verzenden van data een stuk betrouwbaarder gebeurt.”

Blauwalg, waterpeil en schadelijke stoffen

In een volgende fase in de 5G-pilot willen Mark en Wout ook gaan testen op open zee, meren en kanalen. “Op basis van de data die de sensoren uitzenden kunnen we bijvoorbeeld een voorspellingsmodel voor uitbraak van blauwalg veel nauwkeuriger en goedkoper uitvoeren,” vertelt Mark. “Het wordt mogelijk om het waterpeil nauwkeurig te meten en hier voorspellingen in te doen. Een hot item tijdens de huidige droge zomer! Ook kunnen we met sensoren signaleren waar en wanneer er schadelijke stoffen in het water worden geloosd. Met deze informatie kunnen drinkwaterbedrijven direct maatregelen treffen.” Niet alleen het water, maar ook de bodem en lucht  is een mogelijk toepassingsgebied voor de toekomstige sensoren.

Informatie op maat

Sensoren kunnen veel verschillende zaken meten, zoals temperatuur, elektrisch geleidingsquotiënt, troebelheid of andere chemische parameters. In deze 5G-pilot worden de signalen opgevangen met behulp van de connectiviteit van Vodafone, in het net gestopt en verzonden naar een verwerkingseenheid. Wout verwerkt deze data, zodat het uiteindelijk als informatie naar de klant kan worden gestuurd (Waterschappen, Rijkswaterstaat, bedrijven, etc.). In de toekomst kan vanaf nog meer locaties veel informatie verstuurd worden. “Een belangrijk IT-vraagstuk is hoe we die grote hoeveelheden data verwerken en inzichtelijk maken”, aldus Wout. “Op basis van data kun je trendanalyses doen en voorspellingen doen naar de toekomst. Ik breng in kaart welke data verwerkt moet worden en op welke manier deze gepresenteerd kan worden, zodat de data kan worden geanalyseerd voor verschillende doeleinden. Met 5G kunnen we kleinere batterijen gebruiken die veel langer meegaan. In deze 5G-pilot onderzoeken we wat technisch nog meer mogelijk is.”

Drie bassins

Mark en Wouter hebben deze zomer drie waterbakken geplaatst bij het 5G Lab. De bassins worden gevuld met verschillende kwaliteiten water.. Hiermee wordt het ecologische systeem van de echte wereld nagebootst en wordt getoetst hoe de 5G- sensoren functioneren en wat het bereik is. Niet alleen boven water, maar ook onder water. Er wordt getest onder verschillende omstandigheden, zoals temperatuur, troebelheid en zoutconcentratie.

Diep in de zee

Na deze eerste fase gaan de heren metingen verrichten in het Schildmeer, in zoet water. Ook willen ze in Delfzijl of de Eemshaven gaan meten, in zout water. “We hopen dat de sensoren goed functioneren onder water, in grote diepte en onder extreme omstandigheden. Dat zou een grote meerwaarde bieden.” Uiteindelijk willen Mark en Wout onderzoeken of ze naast het uitlezen van sensoren ook signalen kunnen versturen naar actuatoren sensoren. “Op die manier kunnen we bijvoorbeeld op afstand pompen of motoren aanzetten of robots besturen als dat nodig is.