wireless yellow

Ambulancezorg Groningen hebben een succesvolle test gedaan met augmented reality (AR) brillen

Ambulancezorg Groningen en het Brandwondencentrum Groningen hebben op 25 april een succesvolle test gedaan met augmented reality (AR) brillen. Doel was om te testen of het mogelijk is om met behulp van expertise op afstand, patiënten met brandwonden beter te helpen. De zogeheten Proof of Concept was onderdeel van het project 5Groningen van de Economic Board Groningen en werd samen met KPN uitgevoerd.

Augmented reality is een (live) beeld van de werkelijkheid waar elementen aan toegevoegd kunnen worden door een computer. De ambulanceverpleegkundige werd uitgerust met een AR-bril en kreeg daarmee ‘ogen op afstand’. De bril had ook een ‘oortje’ om met het brandwondencentrum te communiceren. De test vond plaats in het 5G Lab van 5Groningen, dat tijdelijk ‘dienst’ deed als brandwondencentrum. Vanuit hier kon realtime worden meegekeken en overlegd met de ambulanceverpleegkundige even verderop in de centrale hal van EnTranCe, waar twee ongevallen werden gesimuleerd met brandwonden tot gevolg.

Snelle beoordeling

In de zorgverlening is het belangrijk zo snel mogelijk te beoordelen waar de patiënt naartoe moet. Dit kan de huisarts zijn, het ziekenhuis of bijvoorbeeld het Brandwondencentrum. Augmented Reality kan hierbij helpen en is een middel om onnodige opnames in het brandwondencentrum te voorkomen. Dat is belangrijk omdat een spoedopname een stressvolle situatie oplevert en er heel snel een multidisciplinair behandelteam klaar moet staan. Niet zelden wordt daarvoor een lopende behandeling onderbroken. Dan moet je wel heel zeker weten dat het voor de spoedpatiënt inderdaad noodzakelijk is om in het Brandwondencentrum te worden behandeld.

Meerwaarde 5G voor acute zorg

Het doel van de proef, waarbij een lotusslachtoffer met verschillende soorten brandwonden werd ingezet, was om te kijken of het mogelijk is om met behulp van nieuwe (AR) technologie de ambulanceverpleegkundige bij te staan vanuit het Brandwondencentrum. De ondersteuning op afstand werd door een medewerker van het brandwondencentrum gedaan, die achter een beeldscherm zat. Brandwondencentrum Groningen denkt als innovatief centrum mee in de mogelijkheden en toepassingen die het 5G-netwerk kan leveren aan de zorg. Vandaar ook de bijdrage die het centrum van het Martini Ziekenhuis i.s.m. Ambulancezorg Groningen leverde aan de test van de AR-bril van 5Groningen. ”Door goede en volledige informatie snel beschikbaar te hebben na een ongeval, kan bij de opvang van een patiënt in een ziekenhuis direct de juiste zorg gegeven worden. Dat is winst voor de kwaliteit voor van de zorg en de mogelijke meerwaarde van 5G in de toekomst”, aldus Jacob Blik, unithoofd van het Brandwondencentrum Groningen.

5G

Omdat 5G nog niet beschikbaar is, is voor deze test gebruik gemaakt van de huidige technologie. Daarbij werd alvast wel vooruit gekeken naar de toegevoegde waarde die 5G in dit kader naar verwachting kan gaan bieden, zoals bijvoorbeeld (nog) meer beeldscherpte en kleurechtheid (wat voor de beoordeling door de specialist op afstand essentieel is), nog hogere betrouwbaarheid en een snelle(re) reactietijd (om bijvoorbeeld specifieke specialistische informatie direct in de AR-bril te kunnen projecteren).

In die zin zijn Ambulancezorg Groningen, Brandwondencentrum Groningen, KPN, Hanzehogeschool Groningen – Centre of Expertise Healthy Ageing samen onderweg naar toepassingen van 5G in de zorg, terwijl tegelijk gekeken wordt naar de mogelijkheden die nu al benut kunnen worden en waarde hebben.

Conclusies

De proef met inzet van nieuwe (AR) technologie is succesvol verlopen en heeft de meerwaarde van het meekijken op afstand aangetoond. Er kwamen ook praktische problemen aan het licht. Hoe gebruik je bijvoorbeeld een stethoscoop als je ook een oortje in hebt? En hoe werk je met de bril in een hectische situatie? Of wanneer is het gebruik van de bril en het raadplegen van een specialist het meest effectief en efficiënt? Leent de bril zich in een traumasituatie bijvoorbeeld ook voor een diagnose op afstand? En tenslotte: hoe robuust, duurzaam en comfortabel is de bril als hij ‘in het echt’ wordt gebruikt?