wireless yellow

De PieperKieker in beeld

De PieperKieker is een aardappelselectiekar die door middel van camera’s en sensoren zelfrijdend zieke aardappelplanten opspoort. Vanuit de Digital Society Hub van de Hanzehogeschool Groningen werkten het afgelopen semester studenten van verschillende opleidingen samen aan de doorontwikkeling van de PieperKieker.  De PieperKieker is een 5G-pilot binnen 5Groningen van Advanced Climate Systems/Crop B.V., waarbij wordt samengewerkt met de Hanzehogeschool Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, TNO, VMWare, Dell Technologies en Vodafone.

Stijn Koster en Anne Wind (studenten Hanzehogeschool Groningen) vertellen met gepaste trots over hun stage bij de doorontwikkeling van de PieperKieker. Stijn studeert HBO-ICT en Anne studeert Elektrotechniek. Allebei kijken zij vanuit hun eigen expertise naar de PieperKieker en brengen ze de opgedane kennis uit hun studie in de praktijk. Dit doen zij onder leiding van Sietse Damstra (directeur Advanced Climate Systems) en Frank Kies, mede-initiatiefnemer van de ‘Pieperkieker’.

Lees het hele artikel op de website van de Digital Society Hub.