wireless yellow

Future Network Services: De ontwikkeling van 6G

Het consortium Future Network Services heeft 61 miljoen ontvangen voor de eerste fase van de ontwikkeling van de volgende generatie mobiele communicatienetwerken: 6G. In juni werd het voorstel voorwaardelijk gehonoreerd met 203 miljoen uit het Nationaal Groeifonds. Het consortium, bestaande uit tientallen telecombedrijven, technische universiteiten en kennisinstellingen, kan nu van start met als doel een … Read more

Smart potato

Met behulp van een nagemaakte aardappel, voorzien van sensoren voor vocht, temperatuur en CO2, willen agrarische ondernemers realtime de data over de bodemgesteldheid verzamelen en analyseren. Vier studenten van de opleiding HBO-ICT van de Hanzehogeschool Groningen hebben zich in opdracht van 5Groningen, de voorloper van ICCS, bezig gehouden met de ontwikkeling van de Smart Potato. … Read more

Smart Farming met 5G

In samenwerking met boeren in de regio, werkt 5Groningen aan het testen en implementeren van Smart Farming-toepassingen met behulp van 5G-technologie. Dit omvat bijvoorbeeld het gebruik van drones en sensoren om realtime data te verzamelen over gewasgroei, bodemkwaliteit en klimaatverandering op afgelegen akkers. Door de snelle 5G-verbinding kunnen deze gegevens snel en betrouwbaar worden geanalyseerd … Read more

Croptimise over hun Smart Potato

In deze video vertellen Yorick Smilda en Vincent Huisman over hun uitvinding de Smart Potato, die het leven van de aardappelboer een stuk gemakkelijker maakt. Deze uitvinding maakt het mogelijk voor de boer om data onder de grond te verzamelen over o.a. vocht en temperatuur. Op basis van deze data kan de boer inschatten of hij/zij actie … Read more

De 5G Pieperkieker – Sietse Damstra vertelt

De PieperKieker, een aardappelselectiekar die door middel van camera’s en sensoren zelfrijdend zieke aardappelplanten opspoort. In deze video legt Sietse Damstra uit hoe de 5G-pilot met behulp van o.a. Economic Board Groningen, Vodafone en studenten van de Hanzehogeschool mogelijk is gemaakt.

De PieperKieker in beeld

De PieperKieker is een aardappelselectiekar die door middel van camera’s en sensoren zelfrijdend zieke aardappelplanten opspoort. Vanuit de Digital Society Hub van de Hanzehogeschool Groningen werkten het afgelopen semester studenten van verschillende opleidingen samen aan de doorontwikkeling van de PieperKieker.  De PieperKieker is een 5G-pilot binnen 5Groningen van Advanced Climate Systems/Crop B.V., waarbij wordt samengewerkt met de Hanzehogeschool Groningen, … Read more

Precisielandbouw met drones en 5G

Binnen 5Groningen, programma van Economic Board Groningen, wordt een 5G pilot uitgevoerd op het gebied van precisielandbouw met drones. In deze video vertellen Pieter van Maldegem en Derk Gesink van aGroFuture en Jan Wiersma van Vliegend.nl over de aanpak en de rol van 5G.  Meer over deze pilot Bij drone-inspecties in de landbouw vliegt de … Read more

Smart Potato gaat ‘underground’

Afgelopen januari hebben we de eerste sensoren voor de pilot Smart Potato van 5Groningen geplaatst in de akkers van boer Pieter van Maldegem in Vierhuizen (lees hier hoe dat eraan toe ging). De eerste testen hebben aangetoond dat een vochtsensor bovengronds kan worden verbonden met het LoRaWAN netwerk – een netwerk voor lange afstand communicatie – … Read more