wireless yellow

RadioActivity

Drone detector radioactief materiaal
Kleine lichte sensoren onder een drone  voor het signaleren en opsporen van door mensen gemaakte radioactieve bronnen, vanuit security oogpunt een belangrijke activiteit. De ruwe data worden via 5G naar een CPU gestuurd voor de benodigde rekenkracht.

Medusa Radiometrics levert sensoren voor het meten van (natuurlijke) radioactiviteit, een meting die bijvoorbeeld wordt gebruikt in de landbouw en in de mijnbouw. De laatste jaren hebben Medusa hun sensoren geschikt gemaakt voor gebruik onder drones. Dit is technisch gezien een grote stap die is volbracht door de sensoren kleiner en lichter te maken, en door alle dataverwerking te embedden op de sensor. Door deze ontwikkeling wordt Medusa steeds vaker gevraagd naar sensoren die geschikt zijn voor monitoring. Dit is voor het signaleren en opsporen van door mensen gemaakte radioactieve bronnen. Het efficiënt kunnen opsporen van radioactief materiaal is vanuit security oogpunt een belangrijke activiteit.

Om dit te kunnen doen moeten de sensoren nog een slag kleiner en lichter; het stroomgebruik moet worden teruggeschroefd. Tegelijkertijd zullen de algoritmen om de stralingsdata te processen veel complexer zijn en veel rekenkracht vereisen. Daarnaast moet het platform zelfstandig een bron kunnen vinden. Dit betekent dat de drone o.b.v. de meting een kant op gestuurd moet kunnen worden.

Om aan deze eisen te kunnen voldoen, moet een deel van de data-acquisitie en de dataprocessing worden losgekoppeld van de sensor en remote worden uitgevoerd. Daardoor kan in de sensor met veel simpeler elektronica worden volstaan waarmee gewicht en vermogen bespaard kan worden. De drone moet wel aangestuurd worden o.b.v. de resultaten van die processing, zodat de drone autonoom een bon kan vinden en volgen.

Het doel van deze pilot is om aan te tonen dat de verzameling en verwerking van stralingsdata, die nu geïntergreerd op een embedded platform plaatsvindt, gescheiden kan worden in een (minimaal) deel dat op de sensor zelf wordt uitgevoerd om een bulk-deel dat op een cloudsysteem uitgevoerd wordt, de ruwe data uit de sensor voldoende snel en foutvrij over een 5G-link naar een remote CPU gestuurd kan worden, de storage en analyse van die data op een remote systeem binnen een seconde plaats kan vinden, de terugkoppeling van het resultaat naar de drone in de vorm van een waypoint binnen diezelfde seconde plaats kan vinden. De testen kunnen worden gedaan op het 5G lab bij Entrance op de Zernike Campus.

Het beoogde eindresultaat van het project is:
Een prototype stralingssensor bestaande uit een hoge-resolutie CeBr kristal gekoppeld aan een uitlezing die telkens als een straling gedetecteerd wordt, die meting omzet in een energie-waarde van de gemeten straling gekoppeld aan een tijdstip van de meting; en voorts deze meetwaarden verstuurt naar een clou-gebaseerde verwerkingsunit via een 5G-link.

Een algoritme dat op een remote (cloud) systeem draait, de data ontvangt en verzamelt; en in staat is alarmen af te geven als er straling wordt gedetecteerd die qua aard en/of intensiteit buiten vastgestelde limieten valt.

Een algoritme dat die alarmen terugstuurt naar de drone waaraan de sensor is bevestigd, op basis waarvan de drone een zoekrichting kan bepalen

Bedrijf: Medusa