wireless yellow

BVLOS Drone delivery

Drone delivery offshore windparken
Het vervoer van goederen naar offshore windparken met behulp  van gespecialiseerde lange afstand vracht drones.

In de Eemshaven is vanuit het Offshore Wind Innovation Centre (OWIC) project een start gemaakt met een innovatietraject rondom inspectie &vervoer via onbemande voertuigen (drones, robots). Onbemande activiteiten vereisen hoogwaardige inzet van netwerkverbindingen. Vanuit het OWIC worden er faciliteiten gecreëerd rondom de helihaven in de Eemshaven waar ontwikkelingen, testen, validatie en demonstraties worden gefaciliteerd.

Het bedrijf DroneQ Robotics is het pilot project, Drone Delivery Offshore Windparken, gestart.

Onderhoud en beheer van windparken op zee is duur en arbeidsintensief door inzet van schepen, helicopters en speciaal opgeleid personeel. Windparken op zee zijn een aantrekkelijk alternatief in de energietransitite als de kosten van goed onderhoud en beheer, met als resultaat een verlenging van de levensduur van de molens, omlaag gaan.

Het vervoer van goederen naar offshore windparken met behulp van gespecialiseerde lange afstand vracht drones, zal de kosten van onderhoud en beheer Windparken op zee sterk reduceren, en door een kosten effectieve transport en levering van reserve onderdelen en gereedschap de snelheid van kleine reparaties doen toenemen, waardoor de levensduur van de molen wordt verlengd.

Het doel van de pilot is om de maximale afstand op basis van de Nederlandse Offshore statistieken te behalen, namelijk 150 km en een maximaal vrachtgewicht van 15 kg voor vrachtvervoer per drone te vervoeren. Maatschappelijk acceptatie is ook een doel van deze pilot. De nieuwste communicatietechnologie zal hierbij erg van pas komen en ook nodig zijn.

Bedrijf: DroneQ Robotics