wireless yellow

Smart Farming met 5G

In samenwerking met boeren in de regio, werkt 5Groningen aan het testen en implementeren van Smart Farming-toepassingen met behulp van 5G-technologie. Dit omvat bijvoorbeeld het gebruik van drones en sensoren om realtime data te verzamelen over gewasgroei, bodemkwaliteit en klimaatverandering op afgelegen akkers.

Door de snelle 5G-verbinding kunnen deze gegevens snel en betrouwbaar worden geanalyseerd en doorgestuurd naar boeren, zodat ze inzicht krijgen in hun gewassen en hun beslissingen daarop kunnen afstemmen. Dit kan leiden tot een betere oogstopbrengst, minder afval en minder kosten.

Daarnaast kunnen boeren op afstand worden begeleid bij de diagnose en behandeling van zieke dieren door de verbinding van 5G te gebruiken om live mee te kijken in de dierenambulance, waardoor kostbare tijd wordt bespaard en de kans op herstel van het dier wordt vergroot.

Het project Smart Farming met 5G toont aan hoe de toepassing van 5G-technologie kan helpen bij het verbeteren van de landbouwproductiviteit en het verminderen van de impact van klimaatverandering op boerenbedrijven in Noord- en Midden-Groningen.