wireless yellow

Smart Potato gaat ‘underground’

Afgelopen januari hebben we de eerste sensoren voor de pilot Smart Potato van 5Groningen geplaatst in de akkers van boer Pieter van Maldegem in Vierhuizen (lees hier hoe dat eraan toe ging). De eerste testen hebben aangetoond dat een vochtsensor bovengronds kan worden verbonden met het LoRaWAN netwerk – een netwerk voor lange afstand communicatie – van KPN.

Nu is het tijd voor de volgende stap: vlak voor het teeltseizoen van start gaat zijn de LoRa-sensoren, na een periode van bovengronds testen op de akkers van verschillende boeren in Groningen, ‘ondergronds’ gegaan.

Resultaat

Alle betrokken partijen – de boeren, de sensorleverancier en KPN – waren benieuwd of de LoRa-sensoren ‘ondergronds’ ook signaal af zouden geven. Eerst werd de sensor op 20 cm diepte begraven, om te checken of het signaal nog steeds werd ontvangen door de LoRa-gateway. En dat was daadwerkelijk het geval. Daarna is de sensor op een meer realistische diepte van 5 cm geplaatst en is de volgende fase van de pilot met de Smart Potato van start gegaan. Daarin gaan we de waarde onderzoeken die de Smart Potato met zijn sensortechnologie tijdens het groeiseizoen aan de aardappelketen kan toevoegen. En waaraan de akkerbouwer meerwaarde voor zijn bedrijfsvoering kan ontlenen.