wireless yellow

Valdetectie ouderen

Valdetectie ouderen
Actieve sensoren in de binnenzolen van schoenen om realtime afwijkende patronen te detecteren en te signaleren.
Met name voor valdetectie van oudere personen.

Nederland ondervindt momenteel de gevolgen van een vergrijzende bevolking. De helft van de Nederlandse bevolking is ouder dan 50 jaar en ongeveer 19% is ouder dan 65 jaar. Er is een schatting geweest dat ongeveer 30% van de 65+ volwassen (1 miljoen Nederlanders) alleen woont, wat aanleiding geeft tot zorgen over het welzijn in het geval van ongevallen. Vallen is de belangrijkste externe oorzaak van verwondingen en sterfgevallen als gevolg van letsel bij oudere volwassenen en er is gemeld dat de helft van deze volwassenen niet in staat is om zelf op te staan na een val. Wanneer de ouderen lange tijd op de grond blijven liggen na een val, kunnen leiden tot uitdroging, spierbeschadiging en angst voor vallen in de toekomst. Naar schatting bezoekt in Nederland iedere vijf minuten een oudere de spoedeisende hulp na een valongeval. Ook is er een correlatie waargenomen tussen eenzaamheid en de kans om te vallen, waarbij alleenwonende ouderen meer kans hebben om te vallen dan samenwonende ouderen.

Een oplossing voor dit probleem is om de oudere volwassene te voorzien van een draagbaar apparaat dat vallen kan detecteren en, indien nodig, naaste contacten en hulpdiensten kan waarschuwen. Huidige benaderingen, bijvoorbeeld het gebruik van traagheidsmeeteenheden (IMU’s) of aan de muur bevstigde bioradarapparaten die golven uitzenden, zijn vaak duur, vooral gezien de enorme monitoringsvereisten van de valdetectieapparaten.

Het probleem kan gedefinieerd worden als het ontwerpen en fabriceren van valdetectieapparaten die:
goedkoop zijn, gemakkelijk te integreren in de dagelijkse levensstijl van de oudere volwassene als een draagbaar apparaat en inn staat om
alarmen af te geven en waarschuwingen te verzenden naar nabije contacten en hulpdiensten wanneer er een val plaatsvindt.

Aangezien 16% van de bevolking in de provincie Groningen ouder is dan 70 jaar (+- 93.000 Groningers), zal de ontwikkeling van een draagbare valdetectie grote gevolgen hebben voor de veiligheid van ouderen en zorgbesparingen in de vorm van tijdige zorg en lagere thuiszorgkosten.

Sencilia B.V. heeft een ‘slimme schoenzool’ ontwikkeld die kan worden gedragen door de gebruiker die vatbaar is voor vallen, vooral als er geen toezicht is. De schoenzool bestaat uit twee krachtsensoren (per zool) en maakt gebruik van realtime data-acquisatie en -verwerking, en intern ontwikkelde algoritmen om het looppatroon van de gebruiker te beoordelen. Het apparaat leest constant de druksignalen van de voeten van de gebruiker en is intelligent genoeg om verschillende toestanden van de oudere te detecteren. Deze oplossing is relatief goedkoop, integreerbaar in de eigen schoen van de patiënt met behoud van comfort, niet opdringerig en er wordt geen inbreuk gemaakt op privacy zoals het gebruik van camera’s.

Bedrijf: Sencilia