wireless yellow

Edge 5Groningen smart meter 5G

Smart meter dataprotocol Realtime verzamelen van slimme meter data bij individuele huishoudens die op buurtniveau worden geaggregeerd en geanalyseerd. Achterliggende doel is het sturen op duurzaam gedrag. In oktober 2021 is het project EDGE-5G van start gegaan. In dit project wordt er onderzocht en gevalideerd of 5G als telecommunicatienorm ertoe bijdraagt om de grote hoeveelheden slimme meter … Read more