wireless yellow

Edge 5Groningen smart meter 5G

Smart meter dataprotocol
Realtime verzamelen van slimme meter data bij individuele huishoudens die op buurtniveau worden geaggregeerd en geanalyseerd.

Achterliggende doel is het sturen op duurzaam gedrag.

In oktober 2021 is het project EDGE-5G van start gegaan. In dit project wordt er onderzocht en gevalideerd of 5G als telecommunicatienorm ertoe bijdraagt om de grote hoeveelheden slimme meter data van gebruikers te verwerken. En op basis van deze data realtime signalen terug te sturen. Met als doel om huishoudens te stimuleren om efficiënt(er) om te gaan met energie.

Waar er in deze pilot specifiek op ingezet wordt binnen dit thema is inductie, waarbij er via slimme stekkers data van unieke huishoudelijke apparaten worden verzameld. Dit resulteert in een uitgebreide dataset die wordt gebruikt om verschillende algoritmes en machine learning modellen op los te laten.
Met als doel om apparaten zo nauwkeurig mogelijk te (leren) kennen. RUG onderzoekers helpen hen hierbij.

In de slotfase van dit project wordt de koppeling gemaakt met de slimme meter. EDGE als toepassing zal worden getest in het 5G lab.

Bedrijf: Powerchainger