wireless yellow

BVLOS Drone delivery

Drone delivery offshore windparken Het vervoer van goederen naar offshore windparken met behulp  van gespecialiseerde lange afstand vracht drones. In de Eemshaven is vanuit het Offshore Wind Innovation Centre (OWIC) project een start gemaakt met een innovatietraject rondom inspectie &vervoer via onbemande voertuigen (drones, robots). Onbemande activiteiten vereisen hoogwaardige inzet van netwerkverbindingen. Vanuit het OWIC worden er … Read more

Traffic sense street analytics liDAR

Realtime analyse verkeersstromen een mobiele opstelling met Lidar-camera die verkeersstromen meet en analyseert binnen de kaders van de AVG-regelgeving. Met het project StreetAnalytics haalt Mindhash, door middel van LiDAR sensoren, zoveel mogelijk data op over het gedrag van weggebruikers. Dit doen ze door middel van rijdende auto’s en een vaste opstelling op de Zernike Campus … Read more